Preventivní prohlídky

Aby Vaše dítě prospívalo, aby se včas začalo s léčením případných zdravotních vad či onemocnění, je vhodné dodržovat systém preventivních prohlídek. Při každé preventivní prohlídce bude Vaše dítě zváženo, změřeno, kompletně vyšetřeno, včetně psychomotorického vývoje, a očkováno podle očkovacího kalendáře. O všech povinných i nadstandardních očkováních, vás budu včas informovat.


V prvních 3 měsících by měl lékař preventivně vyšetřit Vaše dítě alespoň 3x, a to ve 14 dnech, 6 týdnech a 3 měsících a uskutečnit i první očkování.


V následujících 3 měsících věku dítěte je lékař preventivně vyšetří opět alespoň 2x, a to ve 4 a 6 měsících, kdy posoudí jeho celkový zdravotní stav, psychomotorický vývoj, orientačně vyšetří zrak a sluch a také pokračuje v očkování.


V druhém půlroce života by dítě mělo absolvovat preventivní prohlídku v 8., 10. a 12. měsíci, jejíž součástí je opět zhodnocení celkového vývoje a informace o přechodu na mléčnou stravu.


Při dovršení prvního roku života je provedena komplexní preventivní prohlídka, posouzen růst dítěte, jeho vývoj a stupeň rozvoje psychických dovedností.


Ve 14. až 17. měsíci bude Vaše dítě očkováno kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.


V 18. měsíci v rámci preventivní prohlídky kontroluje lékař stav výživy, a opět posoudí psychomotorický vývoj se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociálního chování dítěte. Dítě dostane další dávku povinného očkování.


Okolo 2. roku bude dítě přeočkováno proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, čímž prakticky končí program očkování malých dětí, který ochrání Vaše dítě před nemocemi, které by mohly ohrozit i jeho život.


Součástí preventivní prohlídky ve 3 letech věku je kromě celkového interního vyšetření také kontrola všech očkování, vyšetření zraku, dutiny ústní, řeči, hlasu a sluchu, vyšetření moči, krevního tlaku a pulsu a vyšetření pohlavních orgánů. Součástí prohlídky je také rozhovor s rodiči dítěte o jeho celkovém vývoji.


V 5 letech lékař posoudí školní zralost dítěte a jeho schopnost zařazení do kolektivu. Lékař provede i vyšetření vnímavosti všech barev a měření celkového cholesterolu, pokud to rodinná zátěž vyžaduje, a provede přeočkování proti nemocem rozočkovaným v prvním půl roce života.


Další preventivní prohlídky Vašeho dítěte proběhnou v jeho 7, 9, 11 a 13 letech. Jako celkové interní vyšetření a rutinní vyšetření moči, krevního tlaku a pulsu, změření výšky a váhy, vyšetření zraku, sluchu, řeči a vyšetření lymfatických uzlin a štítné žlázy.


Před 11 rokem bude Vaše dítě přeočkováno proti dětské obrně, dávivému kašli a tetanu. Očkování proti tetanu je pak třeba provádět v desetiletých cyklech v průběhu celého života.

I v době puberty pokračují preventivní prohlídky v dvouletém odstupu, tedy v 15, 17 a 19 letech. Preventivní prohlídka před dovršením 19-ti let je poslední prohlídkou u dětského lékaře. Další zdravotní péče následuje u praktického lékaře pro dospělé.