Očkovací kalendář - bude upraveno - změny od 1.1.2018


Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2014


Termín
věk dítěte
Povinné očkování

Nepovinné očkování


 NemocOčkovací látkaNemoc

Očkovací látkaod 4. dne – 6. týdneTuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací)BCG vaccine SSI
od 6. týdneRotavirové nákazyRotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2. měsíc)Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu BInfanrix hexa
Hexacima (1. dávka)
Pneumokoková onemocnění*Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
Rotavirové nákazyRotarix, Rotateq (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)
3. měsícZáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu BInfanrix hexa
Hexacima (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)
Pneumokoková onemocnění*Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)
Rotavirové nákazyRotateq (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
4. měsícZáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu BInfanrix hexa
Hexacima (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
Pneumokoková onemocnění*Synflorix, Prevenar 13 (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
11.-15. měsícPneumokoková onemocnění*Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
15. měsícSpalničky, zarděnky, příušnicePriorix (1. dávka)Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnicePriorix-Tetra (1. dávka)
do 18. měsíceZáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu BInfanrix hexa
Hexacima (4. dávka)
21. až 25. měsícSpalničky, zarděnky, příušnicePriorix (2. dávka-za 6-10 měsíců po 1. dávce)Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnicePriorix-Tetra (2. dávka)
5. - 6. rokZáškrt, tetanus, černý kašelInfanrix (přeočkování)
10. - 11. rokZáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrnaBoostrix polio (přeočkování)
13. rok (jen dívky)Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)*Cervarix, Silgard (celkem 3 dávky)
14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech)TetanusTetavax, Tetanol Pur (přeočkování)Záškrt, tetanus, černý kašelBoostrix, Adacel (přeočkování)

*hrazeno ze zdravotního pojištění

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.